1. A Hévízi-csatornán a vízitúrázás engedélyköteles tevékenység. A Hévízi-csatornán a vízitúrázás lebonyolítására és koordinálására a Zala Megyei Kormányhivatal ZA/KTO/01902-2/2022 iktatószámú határozata és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 4243-2/2022 iktatószámú vagyonkezelői hozzájárulása alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a jogosult és köteles.

2. A Hévízi-csatornán a vízitúrázás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott vízitúra igazolás birtokában végezhető tevékenység. A vízitúra igazolás díja 1.000,- Ft/fő.

A vízitúra igazolás 2022. október 3-án délelőtt 10:00 órától a https://www.bfnp.hu/hu/szakvezetes/hevizi-csatorna-vizitura oldalon elérhető linken keresztül lesz foglalható, a lentebb olvasható szabályok betartásával.

3. A Hévízi csatornán a vízitúrázás a természetvédelmi érdekek figyelembevételével csak 2022. október 07-től (péntek) 2023. március 15-ig (szerda) terjedő időszakban folytatható.

a viziturazas szabalyai a hevizi csatornan 2022 2 01

2022. november 5-re (szombat) egy rendezvény (https://www.heviz.hu/hu/programok/minden-mas/hevizibivaly-duatlon-2022) miatt nincs lehetőség vízitúra igazolás váltására.

4. A Hévízi csatornán az egy napra kiadható maximális vízitúra létszám 250 fő.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság indokolt esetben (protokoll rendezvények, sajtó rendezvények, filmforgatás, oktatás, bemutatás, környezeti nevelés) a napi limittől 20%-kal, azaz maximum +50 fővel eltérhet.

5. Az elindítható csoport maximális létszáma 40 fő/csoport, ami azt jelenti, hogy egy napra, egy vízitúra szervező 1 napon maximum 40 fő részére igényelhet vízitúra igazolást. A túraszervezőnek, túravezetőnek gondoskodnia kell a vízitúra során a csoport egyben tartásáról, ennek érdekében minden csoportban legalább 20 túrázóként biztosítani kell egy-egy fő túravezető jelenlétét, akit/akiket a tevékenységre jogosító igazolásban azonosítható módon meg kell nevezni.

6. A Hévízi csatornán a vízre szállás minden nap délelőtt 09:00 és 12:00 közötti időszakban lehetséges a Hévízi-tó Déli-zsilipjénél (GPS koordináták (WGS84): Északi szélesség: 46,782358’, Keleti hosszúság: 17,196087’). Más helyeken a vízre szállás tilos!

7. A Hévízi-csatornán a vízitúra lebonyolítása szigorúan egyirányú. A vízitúrázás a Hévízi-tó Déli-zsilipjétől, a 76-os számú főút fenékpusztai áteresze irányába (északról dél felé, a folyással megegyező irányban), az átereszig engedélyezett. A Hévízi-csatornának a 76-os számú főúttól délre eső szakasza már a Kis-Balatoni Vízvédelmi Rendszer részét képezi. A Kis-Balatonon az ideiglenes üzemeltetési szabályzatnak megfelelően csak munkavégzés és kutatás céljából lehet vízi járművel és vízi sporteszközzel közlekedni.

8. A Hévízi-csatornán a vízre szállástól számított 4 órán belül, de legkésőbb napnyugtáig a vízfolyás területét és a töltést is el kell hagyni a vízi járművekkel, vízi sporteszközökkel, és a gépjárművekkel.

9. A Hévízi-csatorna töltésein tilos a vízitúrázókat gépjárművel kísérni. A töltéseken történő gépjárművel való közlekedés csak a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott díjköteles (töltésen történő közlekedésre jogosító) hozzájárulás birtokában lehetséges, kivételt képez az esetlegesen bekövetkező baleset (borulás, vízbe esés) esetén a mentéshez, vízisporteszköz kiemeléséhez és elszállításához szükséges mértékű behajtás.

10. A fenékpusztai kiszállóhelyhez (Egyesített-övcsatorna fenékpusztai átereszénél lévő töltések) gépjárművel történő behajtás a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott (díjköteles) hozzájárulás (töltésen történő közlekedésre) birtokában lehetséges. A vízitúra szervezők és a túravezetők felelőssége ennek a hozzájárulásnak a beszerzése.

11. A Hévízi-csatornán a vízitúrák lebonyolításának rendjét a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagjai jogosultak önállóan, vagy a Rendőrség, a Természetvédelmi Hatóság, és a Vízügyi Hatóság munkatársainak bevonásával közösen helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizni.

12. A vízitúra szervező és a túravezető(k) felelőssége, hogy a vízitúra során a túravezető(k) maguknál tartsák a vízitúra igazolást vagy másolatát (akár elektronikus formában pl. e-mail) és személyazonosító okmányaikat.

13. A vízitúrán bekövetkező esetleges balesetekért, tárgyi és/vagy személyi sérülésekért, károkért a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság semmilyen felelősséget nem vállal.

14. Felhívjuk a vízitúrázók figyelmét, hogy a Hévízi-csatorna teljes területén, a csatornában előforduló, agresszív terjedésű és a hazai növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos vízinövényfajok eltávolítása érdekében, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, különböző beavatkozásokat hajtanak végre. A beavatkozások során speciális kotrógéppel (úszó kotró) történik meg az idegenhonos vízinövényfajok telepeinek eltávolítása a mederből.

15. Felhívjuk a vízitúrázók figyelmét arra, hogy a kotrógép környezete (beavatkozási terület) különösen veszélyes terület. A munkálatokat végzők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a vízitúrázást ne akadályozzák, ugyanakkor fontos, hogy a vízitúrázók a beavatkozási területen minél gyorsabban haladjanak keresztül.

16. Tilos a kotrógépet megközelíteni, arra felmászni, ahhoz kikötni!

17. Tilos az adott beavatkozási helyszíneken kikötni vagy bármilyen módon az esetlegesen folyamatban lévő munkálatokat akadályozni!

 

Comments powered by CComment