Hernád

  • 118 km
  • Országhatár – Sajó
  • Hajózható

A Hernád (szlovákul Hornád), a Sajó mellékfolyója, Szlovákiában, Hernádfő (Vikartovce) községnél, a Király-hegy (Kráľ'ova hol'a) északi oldalán ered, Abaújnádasd (Trstené pri Hornáde) községnél hagyja el Szlovákiát és Abaújvár mellett lép be Magyarországra. Mintegy 10 km hosszan határfolyó. A partjára épült legnagyobb város Kassa. A Hernád a Köröm, Muhi, Ónod és Sajóhídvég községek szegélyezte területen folyik a Sajóba.
A Hernád teljes hossza 286 kilométer, hazai szakasza 118 km. Vízgyűjtő területe 5436 km², ebből 1136 Magyarországon. Vízhozama rendkívül ingadozó: 6–450 m³ között változik (Hernádnémetinél mérve). Gibárton az ország egyik legrégebbi vízerőművét működteti. Mélysége 1-3 m közötti, medrének szélessége 15-70 méter. Vízjárása szélsőséges, gyorsan változhat a szlovákiai mellékfolyók szintjétől és a duzzasztók működésétől függően. Szlovákiában 147,5 km hosszúságban hajózható WW-I és II. vízen.
A meder átlagos esése Szlovákiában a Gölnic torkolatáig onnan az országhatárig 100-200, 700, Magyarországon 55,7 cm/km. A felső szakaszon elég nagy a vízsebesség szórása, néhol a Drávával, Rábával vethető össze. A Hernád szeszélyesen kanyarog, szűk kanyarok, bedőlt fák, zátonyok tarkítják, helyenként erős sodrás húz behajló fák, bokrok alá, előfordult már parttól-partig érő, összehordott torlasz is. Tovább nehezítik az evezős dolgát kompkötelek, kis gyaloghidak, sarkantyúk, párhuzamművek, hídlábak, jégtörők. Az Abaújvár és Hernádszurdok közötti szakasz csak rutinos, magabiztos kenusoknak/kajakosoknak való.
Hernádszurdok alatt már szelídebb a folyó, de ott is szükség van tapasztalatra, a „vízről olvasás” tudományára, gyors helyzetfelismerésre és reagálásra. Ezek birtokában nagyon élvezetes evezést nyújt, némiképp kalandos jelleggel. Aki nem érzi eléggé önállónak magát, először menjen avatottabb társakkal, vagy fizessen be vezetős túrára.
A Hernádon átemelések vannak. Az első a Hernádszurdoki fenékgát (átemelés jobbról), leereszkedni rajta életveszélyes és szigorúan tilos, mert fixen beépített áramlástörő betonkockák vannak a mederben. Duzzasztónál kell átemelni Gibártnál (baloldalt), Felsődobszánál (a baloldali ág csúcsáról a jobboldali ágba), Bőcsnél (jobboldalt) és Kesznyétennél (jobboldalt).