A Tisza magyarországi szakasza

  • 585 km
  • 745 fkm - 160 fkm
  • hajózható

A Tisza a Duna leghosszabb mellékfolyója, Magyarország második legnagyobb folyója. A Fekete-Tisza és a Fehér-Tisza összefolyásából keletkezik Kárpátalján (Ukrajnában). Kelet-Magyarország területének jelentős része a Tisza vízgyűjtő területe, Észak-Magyarország és az Alföld vízrajzának meghatározó eleme. A folyót három szakaszra osztottuk, ez azonos a magyar vízügy három szakaszával. A Felső-Tisza az országhatár és Tokaj, a Közép-Tisza Tokaj és Tiszazug, az Alsó-Tisza Tiszazug és a déli határ közötti szakaszt ölei fel.

Felső-Tisza

  • 202 km
  • Országhatár – Tokaj 745 -543 fkm
  • hajózható

A 202 km hosszú Felső-Tisza az országhatár és Tokaj között folyik (745-543 fkm). Legfontosabb mellékfolyói a jobb parton a Bodrog, a bal parton a Szamos, a Lónyai-főcsatorna, a Túr és a Kraszna.