A cikkben megtalálod azt a minimumot, amelynek meg kell lenni a kajakodban vagy kenudban. Olvasóinktól elnézést kérünk a nyelvi borzalmakért; szó szerint idéztünk hivatali bikkfanyelvet.

Az alábbi cikk a jelenleg hatályos 2000. évi XLII., a vízi közlekedésről szóló törvény és az  57/2011. (XI. 22.) a vízi közlekedés rendjéről szóló NFM rendelet alapján készült. A cikkben használt jelölések (paragrafusok és bekezdések) megegyeznek a törvény azonos részein használtakkal. Kiegészítve a TV (törvény) és az R (rendelet) rövidítésekkel.

Mielőtt nekiugranánk a biztonsági előírások és kötelező felszerelések taglalásának, nézzük meg mit is jelent a vízi sporteszköz fogalma:

87. § (TV)
44. vízi sporteszköz: vízen való közlekedésre alkalmas, rendeltetésszerű használata esetén úszóképes és kormányozható, kedvtelési rendeltetésű, hajónak, csónaknak nem minősülő vízijármű;

Érdekességként az alábbiakban idézem a végrehajtási rendelet azon részét, amely a vízi sporteszközökre vonatkozó biztonsági előírásokat taglalja. Ez elsősorban az ezeket gyártó és forgalmazó cégeknek fontos. Viszont nem árt, ha mi, felhasználók is tisztában vagyunk azzal, hogy minek kell egy kajaknak vagy kenunak megfelelnie.

(R)
...
II-1 melléklet
Biztonsági előírások
...
III. Nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi sporteszközre vonatkozó előírások
1. Vízi sporteszköz egy vagy több úszótestet foglalhat magában, amelyek önmagukban vízmentesek és biztonságosan vannak egymáshoz erősítve úgy, hogy teljes terheléssel történő használat mellett a vízterület időjárási, vízjárási és hullámviszonyait maradandó alakváltozás és a vízmentesség csökkenése nélkül kiállják.
2. Vízi sporteszköznek
a) hullámzó vízen biztonságosan el kell viselnie a megadott legnagyobb terhelés 125%-át;
b) zárt testének teljes térfogata legalább a legnagyobb bemerülési térfogatnak a kétszerese legyen;
c) megfelelő stabilitással kell rendelkeznie;
d) képesnek kell lennie legalább 8 km/h holtvízi sebesség elérésére, továbbá a kitérési, fordulási és megállási műveletek végrehajtására.

Miután ezt tisztáztuk, nézzük, mi az a minimális felszerelés, amelynek mindig meg kell lennie a kajakban, kenuban SUP-on:

• mentőmellény - a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően,
• evező
• legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs
• kikötésre alkalmas kötél 5 m
Aki pontos törvényi megfogalmazást szeretné látni, a keretes részben olvashatja.

(R)
...
II. rész Magyarország területén levő belvízi utakra vonatkozó kiegészítő rendelkezések
...
II -2 melléklet
...
2. Az 1. pontban foglalt rendelkezéseket a kajak, kenu, kilbót, szkiff, dubló, triplett, továbbá a 2,5 m-nél kisebb testhosszúságú csónak esetében az alábbi eltéréssel kell alkalmazni:
a) mentőmellény - a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően,
b) evező - a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,
c) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs - 1 db,
d) kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél vagy lánc - 5 fm.

Comments powered by CComment